Pracovná ponuka

Royal Tantra Club Bratislava - Tantra Bratislava

Zo sveta tantry

“SVADHISTHANA” Ako posilniť sakrálnu čakru?

Pokračovanie v našom seriáli o čakrách bude venované sakrálnej čakre.  Dočítate sa čo to o vyvážení tejto čakry a cvičeniach s ňou prepojených. Ako ste sa už dozvedeli, čakry kompletne ovplyvňujú naše fungovanie a sú veľmi dôležité pre správne fungovanie nášho bytia na zemi. Aby energia pretekala plynule celým systémom čakier, je potrebné dosiahnuť ich vyváženie. Niektoré treba aktivovať a iné zas potlačiť, ak sú príliš aktívne.

V druhej časti o čakrách sa budeme zaoberať “oranžovou” čakrou, nazývanou čakra SVADHISTHANA.

Voda, emočná identita zameraná na sebau(spo)kojenie

Druhá, sakrálna čakra je umiestnená v bruchu v miestach ženských pohlavných orgánov, močového mechúra a spodnej časti chrbta. Spája sa s elementom Vodou, emóciami a sexualitou. Spája nás s inými prostredníctvom citov, žiadostivosti, pocitu a pohybu. Keď je dobre vyvinutá a silná, prináša nám plynulosť, ladnosť, hĺbku prežívania, sexuálne naplnenie a schopnosť akceptovať zmenu. Táto čakra ovplyvňuje aj tantrické vnímanie sexuality. Jej posilňovanie a samotné uvedomovanie si tejto čakry má významný vplyv na našu sexualitu.

Cvičenia pre sakrálnu čakru:

Keďže sakrálna čakra  svadhisthana sa spája s elementom vody, jej účelom je plynulosť.

Na tieto cvičenia si sadneme do meditačného posedu, vnoríme sa do seba a potom robíme cvičenia tak, že sa sústredíme vždy na jednu čakru, teda v tomto prípade na sakrálnu.

Nadýchneme sa do bránice, brucho vydujeme dopredu a chrbát potlačíme dozadu. Predstavíme si, že sa nám boky roztiahnu do šírky. Vydýchneme tým, že stlačíme brušné svaly a vtiahneme brucho, pričom pupok priťahujeme k chrbtici. Pokračujeme a postupne zrýchľujeme. Dovolíme plynulému pocitu pohybu panvy, aby sa preniesol na celú chrbticu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

It's really easy to book a massage

Book a massage